سخنهای زیبا برای لحظه های زیبای شما

مگسي را كشتم

 نه به این جرم که حیوان پلیدی است، بد است

و نه چون نسبت سودش به ضرر یک به صد است

طفل معصوم به دور سر من میچرخید،

به خیالش قندم

یا که چون اغذیه ی مشهورش، تا به این حد گندم!!!

ای دو صد نور به قبرش بارد،

مگس خوبی بود...

من به این جرم که از یاد تو بیرونم کرد،

مگسی را کشتم ...!

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۰ساعت 10:40  توسط محمدرضاسلمانی ندوشن  |